Šodien pie mums nolaidās dziedošie eņģeļi no Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas. Jau iepriekš čakli strādājuši, regulāri sūtot mūsu senioriem skaistas un sirsnīgas vēstules un apsveikumus. Šodien skanēja dziesmas par eņģeļiem un Ziemassvētkiem, pasakas par eņģeļiem. Seniori ar lielu uzmanību klausījās koncertu. Noslēgumā bērni dāvāja senioriem pašu darinātus apsveikumus ar laba vēlējumiem un skaistām dzejas rindām, visi kopīgi uzdziedājām "Zvaniņš skan" un "Reiz mežā dzima eglīte". Zālē bija izstādīts arī Eņģeļu pasts. Paldies dziedošajiem Eņģeļiem un dziedāšanas skolotājai, Daigai Andersonei par pasākuma vadīšanu, organizēšanu un bērnu motivēšanu! Jūs esat burvīgi!

 1010 99 1111

33 88 77

55 22 66

111

I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece