Šodien pasākumā ''Eņģeļu satikšanās" godinājām 2016.gada cilvēkus, kuri nesavtīgi mums palīdzēja, veltīja savu darbu un enerģiju.  Suminājām Līgu Uzulnieci, Artu Mauri, Ritu Dudko, Daigu Andersoni, Rainu Līcīti, Ingu Kļaviņu ar Aizkraukles grupas atbalstītājiem.  Nominējām mūsu direktori "Dzeguzītes "lepnuma nominācijai. Pasākumu kuplināja Aizezeres muzikantu, Aizkraukles arodskolas vokāli instrumentālā ansambļa priekšnesumi, Eņģeļa deja. Varējām baudīt čaklo pavārīšu sarūpētos cienastus, saņēmām dāvanas, dziedājām, priecājāmies, kavējāmies atmiņās un dalījāmies pozitīvos iespaidos. Pavadīts liels, pozitīvs un neaizmirstams pasākums. Miljons PALDIES visiem darbiniekiem par pasākuma sagatavošanās darbiem!

1717 1616 1515

1414 1313 1212

1111 1010 99

66 44 33

22 e11
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece