11.11.2015.
Lācplēša dienā ,,Dzeguzītes" māja bija izrotāta ar Latvijas karoga krāsas noformējumu zālē, svecītēm ārpusē. Lielie un mazie dzeguzēni piedalījās Iršu pagasta pasākumā. Ar svecītēm rokās Iršu centrā kopīgi izveidojām Jumīša zīmi. Lai augam stipri, veseli un esam droši!

lasma 111115 
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece