06.11.2015.
Jau no š.g. pavasara  mūsu jauniešu māja piedalījās  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izstrādātā projekta ,,Augšup” aktivitātēs un pasākumos. 6.novembrī Rīgā Eiropas Savienības mājā notika projekta prezentācija, kurā atskaitījās paši jaunieši, direktori un darbinieki. Mums gāja vienkārši brīnišķīgi! Prieks par lielo ieguldījumu, par jauniem draugiem, par jaunām idejām nākotnē, par to, ka labi izskatījāmies!

Paldies visiem darbiniekiem, jauniešiem, īpaši Andrejam un Intai , kuri prezentēja un atbalstīja projektu, ielika tajā savu artavu! Paldies mūsu direktorei Lāsmiņai par pasakainajiem ziediem un stiprajiem vārdiem!!! Apsveicam Ivetiņu un Ligitu par jauna titula iegūšanu – Jaunatnes lietu speciālists!

Diena bija pozitīvām emocijām pilna!

06.2 R2  R3 R4 

R5 R6 R7
I.Bērzkalna,
ĢKC sociālā darbiniece