28.10.2015.
Viesos ansamblis "Pīlādzītis”

28. oktobrī pansijā viesojās ansamblis "Pīlādzītis” ar jautrām, skanīgām un labi pazīstamām dziesmām. Ansambļa dalībnieki bija īpaši gatavojušies, tika sveikta 28.oktobra vārda dienas gaviļniece Antoņina, kā arī mīļi sveikti visi iestādes iemītnieki. Dziedot kopīgi dziesmas, dažu sirmgalvju acīs sariesās asaras, jo atmiņā atausa jaunības dienu laiki. Koncerts patīkami ilgi ievilkās, jo iemītniekiem radās arvien jaunas idejas kādu dziesmu uzdziedāt visiem kopīgi.

Paldies "Pīlādzītim" par to, ka visi kopā saturīgi un kvalitatīvi aizpildījām iestādes iemītnieku brīvo laiku, paldies par jaukajām un patiesajām emocijām!


E.Millere,
sociālās pansijas sociālā rehabilitētāja