Dienā, kad saulīte pa zemes virsu rotājās, kad visi rosījās Lielajā talkā, mūsu ceļš veda uz Rīgu. Jau ceturto gadu pēc kārtas Rīgas Baltijas Rotary klubs rīko Vislatvijas bērnu namu sadziedāšanās svētkus “Cielaviņa”, kuros piedalījāmies arī mēs,brāļi- Andris, Alvis, Linards, Ailis, Salvis un mazā māsa Iluta.  Pārstāvot ģimenes krīzes centru “Dzeguzīte” , uzstājāmies ar I. Cines dziesmu “Pelēns”. Piedalīšanās sadziedāšanās svētkos visiem kļuva kā liels notikums- daudz skatītāju, daudz konkurentu un daudz vērtētāju.

Esam pārliecināti, mums izdevās, jo sirsniņās ielija piedalīšanās un kopā būšanas prieks. Pārsteidzoša bija tikšanās ar populāro dziedātāju Roberto Meloni! Kā balvu par paveikto saņēmām iespēju apmeklēt Dabas muzeju.

Diena aizsteidzās nemanot un mājupceļā, pārrunājot redzēto un dzirdēto, pasapņojām par to, kādi būsim “Cielaviņā” nākošajā gadā.