LEĻĻU TEĀTRA STUDIJAS "SIBILLA" IZVEIDE

Kādā maija dienā biedrības “Palīdzi man izaugt” komandai radās ideja izveidot leļļu teātra studiju un piedalīties Hipotēku un zemes bankas Klientu kluba ”Mēs paši” projektu konkursā. Konkursā mēs uzvarējām.

Projekta īstenošanas rezultātā Kokneses novadā tiks izveidota leļļu teātra studija “Sibilla”, kurā darbosies Iršu pagasta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni ar saviem vecākiem. Tiks veidotas teātra izrādes pašu rokām, sākot no lugas vai pasakas scenārija uzrakstīšanas līdz uzvedumam pie skatītāja. Sākumā izrādes plānotas Iršu pagasta ģimenēm ar bērniem Pērses pamatskolā un ģimenes krīzes centrā “Dzeguzīte”, taču ar laiku “Sibilla” priecēs visus Kokneses novada bērnus un viņu vecākus. Leļļu teātra studija “Sibilla” neizcelsies nedz ar greznumu, nedz lielumu, tomēr tā būs mājīga un praktiska, tā būs vieta- mājas, kur Iršu pagasta ģimenes ar bērniem vienmēr būs gaidītas, atbalstītas un saprastas.

18. augustā Iršu pagasta lielie un mazie bērni kopā ar savām ģimenēm svinēja leļļu teātra studijas “ Sibilla” dzimšanas dienu.

SIBILLA- pelīte, kurai patīk dziedāt, dejot, spēlēt spēles, visus gaidīja savā teltī ar uzrakstu “ SIBILLAS MĀJA”. Viesu vidū pamanījās iesprukt arī kaķenīte Minnija, kura Sibillai uzdāvināja savu mīļāko ziedu priekšautiņu. Bērni rotāja Sibillas vienu asti- ikdienai, otru- svētku un “izejamajām” dienām, kopīgi dejoja, dziedāja un rotaļājās. Svētku reizē visiem radās ekskluzīva iespēja aplūkot Sibillas māju no iekšienes. Kas gan ir dzimšanas diena bez svētku salūta un kliņģera??? Jubilejas svinību noslēgumā pelīte Sibilla, kaķenīte Minnija kopā ar draugiem draiski ķēra salūta burbuļus un cienājās ar svētku kliņģeri. Līksmojoties, pavisam nemanot, aizsteidzās laiks.
Pelīte Sibilla ir pateicīga saviem draugiem par apciemojumu un 14. septembrī visus gaidīs savā leļļu studijā uz pirmo nodarbību, kurā iesāksies darbi pie jaunās leļļu izrādes “ NOTIKUMS MEŽĀ” .

 
Leļļu teātra studijas " SIBILLA" 1. nodarbība

14. septembrī ar I. Ziedoņa "Zaļo pasaku" sākās leļļu teātra studijas " SIBILLA"  pirmā nodarbība. Ģimenes krīzes centra " Dzeguzīte" telpās teātra pele SIBILLA vienā mirklī uzbūra teiksmainu meža ainu. Tā nu Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" un Iršu pagasta lielie un mazie mākslinieki ķērās pie otiņām, lai veidotu pirmās dekorācijas leļļu teātra izrādei " Notikums mežā". SIBILLA rādīja savu meistarstiķi gleznošanā un bērni ar lielu centību krāsoja lielas un mazas eglītes.
Pēc padarītajiem darbiņiem turpinājās rotaļas, dziesmas un dejas. Ikvienu priecēja SIBILLAS dāvātie kārumi.
Lai jau decembrī redzētu leļļu teātra pirmo izrādi, darba vēl ir ļoti daudz, tādēļ, ik nedēļu, mazie bērni krāsos, zīmēs un līmēs dekorācijas, bet lielie bērni veidos pasaku tēlus, dialogus un tekstus.

 
Leļļu teātra studijas " SIBILLA" 2. nodarbība

Labā noskaņojumā, ar prieku sirsniņās pēdējā oktobra dienā ĢKC “Dzeguzīte” telpās leļļu teātra studijā “SIBILLA” atkal pulcējās Iršu pagasta lielie un mazie bērni. Kopā ar ģimenes krīzes centra bērniem, ievingrinot rociņas, visi turpināja darbu pie dekorāciju veidošanas jaunajai leļļu teātra izrādei. Šoreiz darinājām vienu no svarīgākajiem mākslas darbiem- krāsojām, aplicējām burtiņus, kurus saliekot kopā, izveidojām nosaukumu izrādei “NOTIKUMS MEŽĀ”. Darbojāmies pāros, lai labāk viens otru iepazītu un mācītos sadarboties. Krāsa pie krāsas, lapiņa pie lapiņas un darbiņš padarīts!
Neizpalika arī kopīgas spēles un rotaļas.
Mēs protam ļoti daudz, arī sviestmaizītes gatavot. Savu meistarību, saimniekojot pie cienastu galda, demonstrēja lielākās meitenes. Tā nu, mūzikai skanot, baudījām piknika atmosfēru telpā. Visgardākais taču ir pašu pagatavotais!
Pavisam maz vajag, lai iesētu bērnu sirsniņās tik ļoti nepieciešamo- pozitīvās izjūtas un emocijas. Mēs protam dāvināt prieku sev un citiem.

Uz tikšanos nodarbībā  novembra beigās, kad pēc padarīta darba atpūtīsimies, baudot gardumgardu dārzeņu zupu, kuru gatavosim paši!

 
Leļļu teātra studijas " SIBILLA" noslēguma nodarbība

Cik ātri aizsteidzas laiks!

 Šķiet pavisam nesen nosvinējām leļļu teātra studijas peles SIBILLAS dzimšanas dienu. Tā, ik mēnesi, leļļu studijā darbojās lielie un mazie ĢKC “Dzeguzīte” un Iršu pagasta bērni kopā ar saviem vecākiem. Studijas darbnīcā sakrāti visi četros mēnešos kopīgi paveiktie darbi. Nu jau sagatavots viss, lai leļļu  teātra izrāde “Notikums mežā” nonāktu pie skatītājiem.
 Studijas noslēguma nodarbība 30. novembrī bija īpaša, jo, kamēr mazie rotaļājās un pabeidza darbiņu pie dekorācijām, lielās meitenes gatavoja dārzeņu zupu. Gan kāposts, gan burkāni un kartupeļi tika sarūpēti no pašmāju audzētiem krājumiem. Meitenes ķērās pie darba un kopā ar ĢKC “Dzeguzīte” pavāri Astrīdu, kura ir arī Jāņa, Mārtiņa, Endija un mazās Megijas ome, rūpīgi grieza dārzeņus, gūstot nepieciešamās iemaņas ēdienu gatavošanā. Dārzeņu zupa izdevās patiešām lieliska!
Jauks ir kopā pavadītais laiks! Pavisam drīz, jau Ziemassvētku laikā, visi atkal tiksimies, lai novērtētu savu veikumu, noskatoties leļļu teātra izrādi “Notikums mežā”.

Uz tikšanos!

 
“Sibilla” ciemojas PII “BITĪTE”

17. janvārī leļļu teātra pelīte Sibilla kopā ar saviem draugiem- lapsiņu Rūtu, lācēnu Fredi, zaķenīti Grietu un kaķīti Minniju tikās ar bērniem PII “Bitīte” un atklāja patiesas draudzības noslēpumu izrādē “Notikums mežā”. Bērni ļoti uzmanīgi un vērīgi sekoja līdzi lapsiņas Rūtas nebēdnībām un draiskulībām, juta līdzi viņas nelaimē, priecājās par zvēriņu prasmi piedot viltniecei. Liels bija mazo prieks saņemot krāsainus balonus no pašas Sibillas.
Mēs, teātra studijā esam pārliecināti, ka uz mirkli ļāvām visiem izbaudīt prieku un uzdrīkstamies cerēt- mūs gaidīs arī citur.


Leļļu teātra studija "SIBILLA" top ar Hipotēku un zemes bankas klientu kluba "Mēs paši" atbalstu.