2010. gada 30. decembrī, Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” pagasta pirmsskolas vecuma bērnus un mazos „Dzeguzītes” bērnus brīnumainā ceļojumā aicināja Kraukšķītis, lai kopā ar saviem draugiem iemācītu bērniem jaunas rotaļas un spēles. Pasākums tapa ar 2010. gada aprīlī nodibinātās biedrības „Palīdzi man izaugt” gādību.

Biedrībā darbojas ĢKC „Dzeguzīte” darbinieces, jaunieši un citi brīvprātīgie. Piedaloties Hipotēku un zemes bankas klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā, biedrība ieguvusi fi nansiālu atbalstu labdarības projektam „Dāvini prieku sev Bērni dodas ceļojumā kopā ar Kraukšķīti un citiem”. Projekta gaitā tiks piedāvāti vairāki interesanti un izglītojoši pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem. Pirmajā pasākumā bērni, braucot ar pasaku vilcieniņu, kopā ar Kraukšķīti ciemojās pie Zaķīša, Kaķīša un Lācīša. Pie katra no Kraukšķīša draugiem mazos ceļotājus gaidīja gardi cienasti. Pasākuma rīkotājas – Ģimenes krīzes centra darbinieces ir priecīgas par „Dzeguzītes” jauniešu līdzdalību un cer, ka arī nākamajā pasākumā uz Lieldienām viņi nāks talkā ar savām idejām.
Nākamais pasākums paredzēts Lieldienās, bet projektu noslēgs Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts sarīkojums.