20.02.2016.
Šodien lasu biedrības NSUS jaunākās ziņas - Andrejs saņēmis portatīvo datoru! Paldies biedrības vadītājai L.Uzulniecei!!!

Prieks, kur tu rodies! Andrejs varēs to izmantot mācību vajadzībām. Puisis mācās Rīgas tirdzniecības profesionālā vidusskolā un būs komercdarbinieks. Jaunietis, kuram ir skaidri mērķi un kurš zina, kā tos sasniegt, ir spējīgs veidot savu nākotni. Ir tikai nepieciešamas apgūt  sociālās prasmes, t.sk., saskarsmes, lēmumu pieņemšanas, komunikācijas u.c., lai veidotos par vispusīgi attīstītu personību un spētu pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā. Bērnu/jauniešu mazie un lielie sasniegumi ir audzinātāju u.c. iestādes darbinieku darba augļi. Paldies par to!  Pie tā arī strādājam ikdienā! Lai izdodas!
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece