JAUNIEŠU MĀJA


Ikdienā jaunieši apgūst un pilnveido savas patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes – ēdienu gatavošanas, apģērba un apavu kopšanas prasmes, apkārtējās vides sakopšanas prasmes, lēmumu pieņemšanas, budžeta plānošanas un izlietošanas prasmes u.c.

Ar jauniešiem strādā 5 nenogurstoši darbinieki – konsultanti: sociālie audzinātāji.

Liela uzmanība tiek veltīta pie jaunieša intereses izraisīšanas, piedāvājot saturīgas brīvā laika aktivitātes, kas iekļauj mākslu, sportu, garīgās vērtības, izzināšanu. Tiek piesaistīti brīvprātīgie pārstāvji no dažādām sabiedriskām organizācijām, Zemessardze, Gaisa spēki u.c.
Darbā ar jauniešiem tiek izmantotas resiliences jeb dzīvesspēka pieeja un piedzīvojumu izglītības metodes.

JM 1 atpūtas telpa 11 gul 11
van 11 virt 1 sp33
pr55 pr1515 s66
s111 z 22 z66
z33 fr66
fr88 b3434 b2525
b2424 b313131 n88
 222 j44 j55
j2121  pr3