ATBALSTA NODAĻA


Atbalsta nodaļa ir viena no ĢAC struktūrvienībām, kur uzturas bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 14 gadiem, ar kuriem strādā 7 elastīgi un saprotoši darbinieki – sociālie aprūpētāji un audzinātāji.

v11 L11 L300

Liela uzmanība tiek veltīta katra bērna individuālajai brīvā laika noslogotībai.

 v1919 33 777 b99
su55 su88 su333 

Z11 4040 2424 

3131 2727 55 88
v88 1111 d11
d1111 d1414 d99
dz22 dz55 es1111
ia77 j11 sa1515
sa55 sa77 j1212
66 h22 j55
  Atbalsta nodaļas tradīcija - Vecāku diena, kas ir īpaša diena vienu reizi gadā un tai darbinieki gatavojas ar lielu atdevi un atbildību.
 v99 v1010 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv v1818