Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte" atrodas 25 km no Kokneses, trīs ceļu krustojumā Iršos.
Uzņemam klientus no 2 gadu vecuma.

9 1 gkc dzeg